Brunnsborrning

Borra brunn för dricksvatten

I mer än tjugo års tid har vi hjälpt människor i hela Stockholms län med brunnsborrning. I Norrtälje har vi borrat åtskilliga brunnar både åt privatpersoner och företag. 

Om din fastighet inte är kopplad till det kommunala vattennätet så måste du borra eller gräva en brunn på tomten, och du är själv ansvarig för vattenkvaliteten. Förutsättningarna för att borra dricksvattenbrunnar i Norrtälje är goda, så om du anlitar oss kommer vi med största sannolikhet att kunna borra en lagom djup brunn ner i berget där du kan få upp friskt vatten och få en tillförsel av vatten som gott och väl räcker för att täcka husets och din familjs behov

Olika typer av jord och berg

Förutsättningarna för brunnsborrning hänger på jordarten på platsen och såklart på det underliggande berget. Det är relativt lätt att borra ner till berget under Norrtälje, som mestadels ligger på sandig morän. Under jordlagren rinner vatten genom sprickor i berglagren och för det mesta behöver vi inte borra särskilt djupt för att komma åt en stabil och tillförlitig vattenkälla.

Att borra ner i berget är alltid att föredra framför att gräva en grundare och bredare brunn, eftersom vattnet i en sådan brunn lätt drar åt sig föroreningar från surt regn, industrier, jordbruk och andra giftiga ämnen som ju är en del av det moderna samhället. Genom att placera din brunn högt på tomten och fodra borrhålet på ett säkert sätt så hindrar vi förorenat vatten från att tränga in.

Hur undviker man saltvatten i brunnen?

I ett kustnära samhälle som Norrtälje är det mycket viktigt att man känner till riskerna med saltvatteninträngning och vet vad man ska tänka på för att undvika att borra upp salthaltigt grundvatten. I Norrtälje har brunnsägare, framför allt ute i kustbandet men även inåt land, haft problem med saltvatteninträngning i sina brunnar. Detta beror oftast på att man grävt brunnen för djupt, i kombination med att man tagit upp för mycket vatten under för kort tid.

Vid en brunnsborrning i Norrtälje gäller det alltså att hitta den optimala placeringen för brunnen på den aktuella tomten och att se till att man endast får upp tjänligt dricksvatten med hög kvalitet. Det gör vi genom att borra lagom djupt och hela tiden kontrollera vattnet. Vi har borrat många dricksvattenbrunnar i Norrtälje och vi vet ofta redan på förhand, beroende på läget på din tomt, om det kan finnas risk för saltvatteninträngning.

 

Vi kan brunnsborrning