Vi borrar fram
vatten och värme

Dricksvattenbrunn - Energibrunn - Bergsprängning - Grundläggning

Vi borrar fram
vatten och värme

Dricksvattenbrunn - Energibrunn - Bergsprängning - Grundläggning

Brunnsborrning i Norrtälje

Vi hjälper dig med brunnsborrning i Norrtälje med omnejd. Vare sig du behöver hjälp med en bergborrad brunn för dricksvatten, energibrunn för bergvärme eller någon annan form av entreprenadborrning så har vi kompetensen och maskinerna för att hjälpa dig.

När du anlitar oss för en brunnsborrning i Norrtälje kan du förvänta dig ett gott bemötande, bra kommunikation och ett projekt som planeras noggrant för att maximalt utnyttja förutsättningarna på din tomt och berggrunden under den. Vi är inte rädda för att jobba hårt och länge och vi vill kunna leverera så snabbt och med så hög kvalitet som möjligt.

Kontakta oss redan idag om du behöver hjälp med brunnsborrning i Norrtälje!

Bergborrad brunn ger bäst vatten

Det finns huvudsakligen tre typer av dricksvattenbrunnar - grävd brunn, filterbrunn och borrad brunn. Medan de två förstnämnda brunnstyperna fortfarande förekommer är de idag dock ganska sällsynta. De allra flesta som vill borra för dricksvatten väljer en bergborrad brunn, som går ner under jordlagren och hämtar upp det vatten som tränger sig fram i berggrundens sprickor och porer. Där finns det renaste vattnet och även den pålitligaste tillrinningen.

Medan vattnet i en grävd brunn eller en filterbrunn löper risk att påverkas av föroreningar från ytan - och dessa brunnar dessutom har en tendens att ibland sina när grundvattennivåerna sjunker - så ger en bergborrad brunn en stadig tillförsel av rent, friskt grundvatten året runt.

Vi håller oss till protokollet

Att borra för dricksvatten kräver god planering och noggrannhet. Att det dricksvatten som tas upp ur brunnen är tjänligt och håller god kvalitet är livsavgörande för de som bor på tomten och dricker det varje dag. Därför är vi alltid mycket noga med att hålla oss till alla de lagar och regler som gäller för brunnsborrning.

Vi är certifierade för brunnsborrning genom SITAC, som är Sveriges officiella certifieringsorgan inom bygg, installation och anläggning. Certifieringen innebär för dig att du kan vara säker på att vi uppfyller de krav på kunskap och utrustning som krävs för en säker brunnsborrning.

När vi har borrat klart så får du alltid ett brunnsprotokoll med tekniska data för brunnen. Där har du alla fakta om din brunns utformning samlade på ett och samma ställe, något som är guld värt om du till exempel vill sälja fastigheten i framtiden.

Vi borrar även för bergvärme

Förutom dricksvattenbrunnar får vi många beställningar på borrning av energibrunn för bergvärme. Bergvärme har de senaste decennierna blivit den vanligaste värmekällan för nybyggda hus och även många husägare med äldre hus, som tidigare värmts med panna eller direktel, väljer att gå över till bergvärme på grund av den stora energibesparing det medför.

Att borra en energibrunn och installera en bergvärmepump kostar en slant, men då får du också ett värmesystem som kan sänka dina energikostnader med så mycket som 80%, så bergvärme är helt klart en investering som betalar sig själv redan inom några år.

Är du intresserad av att installera bergvärme i Norrtälje? Läs mer under fliken bergvärme.

Vi vill göra våra kunder nöjda

För oss är det väldigt viktigt att du som kund känner dig nöjd när vi har borrat din brunn. Nöjd med utförandet men också med kommunikationen och bemötandet. Vi har utfört hundratals brunnsborrningar i hela Stockholms län från Norrtälje ner till Nynäshamn och det bästa (och trevligaste) sättet att få nya kunder är ju genom rekommendationer från personer som redan provat på våra tjänster.

Därför lägger vi alltid ner all vår kraft och all vår kompetens på varje uppdrag, oavsett storleken på jobbet. Vi borrar och spränger dagligen både hos privatpersoner och på entreprenad åt andra företag, men du behöver aldrig känna dig orolig för att din borrning kommer att prioriteras lägre än något annat uppdrag. När du kontaktar oss för en brunnsborrning så kommer vi överens om en tid för borrningen, och den tiden håller vi.

Varmt välkommen att höra av dig om du vill ha hjälp med brunnsborrning i Norrtälje! Du når oss lättast genom vårt kontaktformulär, men du kan så klart också ringa eller maila.

Allt inom brunnsborrning i Norrtäje